Spolehlivá firma 2011
 
logo cechu truhlářského
Navrhněte si svůj altánek
Nabídka interiérových dveří
Spolehlivá firma 2011
 
hobliny
Najdete nás také na Facebooku

Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky platí pro objednání zboží, práce či služby u naší firmy a na stránkách www.intarzia.cz. V těchto podmínkách jsou uvedeny práva a povinnosti prodejce a kupujícího.

 

Všeobecné podmínky


 • Ceny - jsou uvedeny v Kč s DPH vždy za 1 kus (není-li uvedeno jinak).
 • Pokud by se vyskytly komplikace s dodáním zboží, bude zákazník informován na uvedený e-mail, či kontaktní telefon.
 • Nejsme plátci DPH. Všechny uvedené ceny na stránkách www.intarzia.cz jsou ceny konečné.
 

Objednání zboží

Objednávání zboží je prováděno telefonicky nebo odesláním objednávky na náš kontaktní email. V případě "zahradního stavebnicového systému" lze použít konfigurátor sestavy a komponenty objednat prostřednictvým této služby.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se ve vlastním zájmu seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou spolehlivého dodání zboží je vyplnění veškerých kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa, kontaktní osoba, telefon, mail).

Při nákupu zboží je nutno uvést pravdivé údaje, předejde se tímto různým komplikacím. Pro jistotu si, prosím, vždy před odesláním objednávky zkontrolujte, zda jste vyplnili všechny potřebné údaje.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Nejpozději do 3 dnů budete námi kontaktováni (telefonicky nebo mailem). Jedná se o Závazné potvrzení Vaší objednávky, kde Vám bude sděleno následující:

 • číslo vaší objednávky (slouží zároveň jako variabilní symbol),
 • výše zálohy (viz. Zálohy), která bude Vámi složena na náš účet,
 • dodací lhůta (viz.Dodací doby).
 

Dodací doby

Vzhledem ke kapacitním možnostem, povaze a objemu Vámi objednaného zboží se dodací doba liší.

Dovolujeme si Vás upozornit, že jsme výrobní firma, takže veškeré zboží prezentované na stránkach www.intarzia.cz sami vyrábíme. Vámi objednané zboží se nejdříve musí vyrobit. Toto je třeba brát v úvahu.

Dodací doba Vám bude spolu s ostatními důležitými skutečnostmi sdělena telefonicky či e-mailem. Počátek dodací doby začíná datem příjmu zálohy na náš bankovní účet.

Před samotným dokončením budete telefonicky informování o stavu Vaší objednávky.

 

Doručení

Dodání je možné provést těmito způsoby:

 • Osobním odběrem - kupující si vyzvedne zboží na adrese provozovny prodejce. Po vyrovnání doplatku se zboží stává majetkem kupujícího.
 • Dodání na adresu kupujícího v případě:
  • Na žádost kupujícího - k celkové ceně je nutné připočítat náklady na dopravu.
  • Za předpokladu, že zboží či povaha objednávky vyžaduje odbornou instalaci.

Náklady na dopravu se dle povahy zboží a vzdálenosti místa dodání liší. Cena za dopravu spolu s ostatními režijními náklady konkrétní zakázky jsou vždy uvedeny v počáteční kalkulaci (zakázka) nebo na vystavených fakturách.

 

Zálohy

 • Výše zálohy je zavislá na objemu Vaší objednávky.
 • Výše zálohy s Vámi bude konzultována telefonicky, mailem nebo osobně.
 

Reklamace

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a firmou Intarzia (dále jen prodávající). Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit.

 • Kupující má právo zboží prohlédnout u prodávajícího.
 • Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným zásahem do mechahnických částí, poškození vzniklé přepravou při osobním odběru.
 • Záruka se nevztahuje na závady vzniklé při neodborném zásahu do výrobku.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

 • mechanickým poškozením zboží,
 • skladování zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy,
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • provedením nekvalifikovaného zásahu,
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem,
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
 

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 04.01.2009 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Nahoru